LM RingkøbingUnder aktiviteter kan du finde oplysninger
om Juniorklubben, Ungdomsforeningen,
Ældremøder samt Bibelkredsene.